O nama

Zdravstvena Ustanova Poliklinika Ghetaldus Brčko nastala je iz kontinuiteta očne optike Ghetaldus Brčko, koja je počela sa radom 1967 godine, kao poslovna jedinica Optičke Industrije Ghetaldus Zagreb. U genezi svog razvoja Zdravstvena Ustanova Poliklinika Ghetaldus Brčko distrikt BiH obilježava 50 godina postojanja i uspješnog poslovanja iz oblasti oftalmologije i očne optike.

Stručno osoblje Poliklinike pruža sve usluge pacijentima u skladu sa najsavremenijim svjetskim standardima.

Specijalističke oftalmološke preglede sa najsavremenijim dijagnostičkim aparatima, ultrazvučni pregledi oka, OCT- optička koherentna tomografija, kompjuterizovano vidno polje, određivanja dioptrijskih naočala, kontakltnih leća, operativnih zahvata na prednjem i stražnjem segmentu oka.

Operacija katarakte najsavremenijom metodom fakoemulzifikacije u lokalnoj anesteziji sa implantacijom toričnih i multifokalnih IOL-a, kombinovane operacije – katarakte i glaukoma, medical retina anti VEGF terapija, intravitrealna aplikacija lijekova, operacija ektropion - entropion - ksantalazme, blefaroplastika, postoperativna kontrola i praćenje pacijenata i dr.

Internistički pregledi sa laboratorijskim nalazima, psihijatrijski pregledi, ginekološki pregledi, ljekarska uvjerenja za vozače, sistematski pregled, pregled i obrada pacijenata od strane ljekara specijaliste medicine rada.

Predmet poslovanja poliklinike takođe  je i distribucija i servisiranje digitalnih slušnih aparata Widex, govornih aparata Servox sa pratećom opremom.

Zdravstvena Ustanova Poliklinika Ghetaldus opremljena je najsavremenijom opremom i u strategiji razvoja djelatnosti Poliklinike, osim ulaganja u najsvremeniju opremu konstantno ulaže i u usavršavanje naših ljekara specijalista, omogućujući im prisustvo na domaćim i stranim kongresima, u cilju praćenja savremenih dostignuća iz njihovih oblasti i njihove primjene u našoj Poliklinici.